Shot on Kodak EIR Ektachrome 35 mm film (expired) , with orange filter. Camera Canon EOS 5. location: Feodosia