The Mount Diablo Foothills, Kolari Pocket, IR Chrome